Dr. James Omari Ontieri

Senior Lecturer, Kiswahili

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com. Mobile: +254 723474586

He is a Senior Lecturer of Kiswahili whose area of specialization is Applied Liguistics. His research interests are in Error Analysis, sociolinguistics and role of language in sustainable development.

He is a member of the East Africa Kiswahili Association (CHAKAMA) and currently serving as chair for the Association (2017 - 2019). He is also a member of Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA). 

Publications: 

Articles in Refereed Journals

2017: James Omari Ontieri, Elijah Arasa Ayiera na Nancy Ayodi, “Mchango wa Mazingira ya Mwandishi katika Matumizi ya Mafumbo.” In International Journal of Arts and Education 1(1): 1-12 April 2017. 

2015: James Omari Ontieri, “Phonological Influences of First Language on Kiswahili: A Case Study of Kenyan Bantu Languages.” In International Journal of Science and Research (IJSR) Vol 4 Issue 1, January 2015. ISSN (Online) 2319-7064 

2015: James Omari Ontieri, “Athari za Kifonolojia za Lugha ya Kwanza katika Kiswahili: Mfano wa Lugha Teule za Kibantu nchini Kenya. Mulika na. 34. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. ISSN 0856 – 0129 

2014: James Ontieri Omari & Alexander Meitamei, “Taifa Leo Newspaper as a Tool for Teaching and Learning Swahili Language in Secondary Schools in Kenya.” In International Journal of Science and Research (IJSR) Vol 3 Issue 12, December 2014. ISSN (Online) 2319-7064 

2013: “Matumizi ya Taifa Leo katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili katika Shule za Upili nchini Kenya: Nafasi na Changamoto. Jarida la Kiswahili Juzuu 76. ISBN 0856 – 048 X 

2012: “Nafasi ya Kiswahili kama Lugha Rasmi nchini Kenya: Majukumu na Changamoto.” In S. Omari na G. Mrikaria (eds.) Mulika na. 31. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. ISSN 0856 - 0129 

2011: “Tafsiri Sisisi na Athari zake katika Mawasiliano.” In P. S. Malangwa na L. H. Bakize (eds.) Kioo cha Lugha. Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. ISSN 0856-552 X

Chapters in Books

2017: “ Nafasi ya Kiswahili katika Elimu nchini Kenya” Katika Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishrini na Moja.” Eldoret: Moi University Press. ISBN 978-9966-1879-6-3 (Uk.411 – 418) 

2016: “Matumizi ya Lugha katika Gazeti la Taifa Leo: Mtazamo wa Kidaikronia.” Katika Kiswahili na Utandawazi. Nairobi: Twaweza Communications. ISBN 978 9966 028 624 

2015: “Uchanganuzi wa Makosa katika Insha: Umuhimu wake katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili.” Katika Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. TUKI: Dar es Salaam. ISBN 979 9987 531 417. 

2015: “Mtagusano kati ya Lugha: Vipengele na Visababishi.” Katika Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. TUKI: Dar es Salaam. ISBN 979 9987 531 417.

Books 

Mwongozo wa Visiki – Zapf Chancery Publishers (Eldoret, Kenya) ISBN 9966-9925-8-8 

Mwongozo wa Siku Njema- (With Obuchi S.)- Zapf Chancery Publishers (Eldoret, Kenya) ISBN 9966-9635-1-0 


Print