This is James Omari's imageSenior Lecturer, Kiswahili

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com. Mobile: +254 723474586

He is a Senior Lecturer of Kiswahili whose area of specialization is Applied Liguistics. His research interests are in Error Analysis, sociolinguistics and role of language in sustainable development.

He is a member of the East Africa Kiswahili Association (CHAKAMA) and currently serving as chair for the Association (2017 - 2019). He is also a member of Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA). 

 

Publications: 

Articles in Refereed Journals

2017: James Omari Ontieri, Elijah Arasa Ayiera na Nancy Ayodi, “Mchango wa Mazingira ya Mwandishi katika Matumizi ya Mafumbo.” In International Journal of Arts and Education 1(1): 1-12 April 2017. 

2015: James Omari Ontieri, “Phonological Influences of First Language on Kiswahili: A Case Study of Kenyan Bantu Languages.” In International Journal of Science and Research (IJSR) Vol 4 Issue 1, January 2015. ISSN (Online) 2319-7064 

2015: James Omari Ontieri, “Athari za Kifonolojia za Lugha ya Kwanza katika Kiswahili: Mfano wa Lugha Teule za Kibantu nchini Kenya. Mulika na. 34. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. ISSN 0856 – 0129 

2014: James Ontieri Omari & Alexander Meitamei, “Taifa Leo Newspaper as a Tool for Teaching and Learning Swahili Language in Secondary Schools in Kenya.” In International Journal of Science and Research (IJSR) Vol 3 Issue 12, December 2014. ISSN (Online) 2319-7064 

2013: “Matumizi ya Taifa Leo katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili katika Shule za Upili nchini Kenya: Nafasi na Changamoto. Jarida la Kiswahili Juzuu 76. ISBN 0856 – 048 X 

2012: “Nafasi ya Kiswahili kama Lugha Rasmi nchini Kenya: Majukumu na Changamoto.” In S. Omari na G. Mrikaria (eds.) Mulika na. 31. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. ISSN 0856 - 0129 

2011: “Tafsiri Sisisi na Athari zake katika Mawasiliano.” In P. S. Malangwa na L. H. Bakize (eds.) Kioo cha Lugha. Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. ISSN 0856-552 X

Chapters in Books

2017: “ Nafasi ya Kiswahili katika Elimu nchini Kenya” Katika Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishrini na Moja.” Eldoret: Moi University Press. ISBN 978-9966-1879-6-3 (Uk.411 – 418) 

2016: “Matumizi ya Lugha katika Gazeti la Taifa Leo: Mtazamo wa Kidaikronia.” Katika Kiswahili na Utandawazi. Nairobi: Twaweza Communications. ISBN 978 9966 028 624 

2015: “Uchanganuzi wa Makosa katika Insha: Umuhimu wake katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili.” Katika Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. TUKI: Dar es Salaam. ISBN 979 9987 531 417. 

2015: “Mtagusano kati ya Lugha: Vipengele na Visababishi.” Katika Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. TUKI: Dar es Salaam. ISBN 979 9987 531 417.

Books 

Mwongozo wa Visiki – Zapf Chancery Publishers (Eldoret, Kenya) ISBN 9966-9925-8-8 

Mwongozo wa Siku Njema- (With Obuchi S.)- Zapf Chancery Publishers (Eldoret, Kenya) ISBN 9966-9635-1-0 

Search for Faculty Publications

MMARAU Smartphone App

picture of barcode picture of playstoreScan the QR code to get all the latest updates on your smart phone, download and install the University Mobile App from the Google Play Store for free.

Contact us