Dean, School of Arts and Social Sciences

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Mobile:  +254 722886545

My area of interest:

The role of African Languages in enhancing East African Federation in the era of globalization; Translation and Kiswahili Lexicography. 

Research Ongoing

An Investigation into Linguistic Terms used in Teaching Kiswahili Linguistics in Kenyan Universities.

Fundable Proposal Written

Title:  “An Investigation into Linguistic Terms used in Teaching Kiswahili Linguistics at Egerton University and Compilation of a Specialized Dictionary.” This was funded by the office of The Deputy Vice Chancellor, Research and Extension.

Ph.D Research Supervised

 • Ontieri James Omari (2010) “Uchanganuzi wa Makosa katika Insha za Wanafunzi wa Shule za Upili: Mfano wa Wilaya ya Nakuru, Kenya.’’ Idara ya Fasihi, Lugha na Isimu, Chuo Kikuu cha Egerton.
 • Timothy Kinoti M’ Ngaruthi (2014) “Mwanasiasa wa Kiafrika kama alivyosawiriwa na Ushairi wa Kiswahili.”  Chuo Kikuu cha Chuka.
 • Allan Mugambi (2016) “Uchanganuzi wa Makosa katika Redio nchini Kenya: Mifano kutoka Shirika la Utangazaji la Kenya (KBC) na Redio Citizen.”  Chuo Kikuu cha Chuka.
 • Christine Atieno Peter (2016) “The Use of Language to Create Socio-Political Dominance in Kenyan Parliamentary Debates Between 1992 and 2010.” Chuo Kikuu cha Chuka.

Ph.D Research Externally Examined

 • Alexander Saruni Meitamei (AD 12/0292/11) Mofofonolojia ya Lahaja za Wamaasai Waishio Nchini Kenya na Tanzania.  Idara ya Fasihi, Lugha na Isimu, Chuo Kikuu cha Egerton, Kenya.
 • Adventina Buberwa 2012-07-00232 – Mofolojia ya Majina ya Mahali ya Kiswahili na Kihaya katika Jamii ya Wahaya – Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.
 • Arnold Gawasike (2012-07-00208) Uhawilishaji wa Lugha ya Kwanza katika kujipatia Lugha ya Pili – Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.

PhD Research Internally Examined

 • Ms. Naomi N. Musembi (MKU/PHD/000210/2122/18034) (2014) Mabadiliko Kimaudhui ya Nyimbo za Jando: Mfano kutoka Jamii ya Wakamba katika Tarafa ya Tseikuru, Kaunti ya Kitui.  Idara ya Kiswahili na Lugha zingine za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Mount Kenya, Thika, Kenya.
 • Mr. Onesmus Gitonga Ntiba (MKU/PHD/000210/2122/22881) (2014) Uchanganuzi Usemi Hakiki wa Nyimbo za Kampeni za Jamii ya Wachuka katika Kaunti ya Tharaka Nithi, Kenya.  Idara ya Kiswahili na Lugha zingine za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Mount Kenya, Thika, Kenya.
 • Kihara David Kung’u (PhD/000210/113/23941) (2015) Uundaji, Udumishaji na Mabadiliko ya Leksimu katika Sheng’ ya Matatu. Idara ya Kiswahili na Lugha zingine za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Mount Kenya, Thika, Kenya

Ph.D Research Under Supervision

 • Stanley Adika Kevogo: “Usayansi wa Istilahi za Kiswahili zinazotumika katika Kompyuta: Tathmini ya Kufaa kwake.” – Chuo Kikuu cha Mount Kenya.
 • Alex Umbima Kevogo: “Mielekeo katika Uteuzi wa Lugha: Mfano wa Matumizi ya Lugha katika Mahubiri Jijini Nairobi.” – Chuo Kikuu cha Mount Kenya.

Masters Research Supervised

 • Makalo, A. Maimuna (2006) “Matatizo Yanayokumba Matumizi ya Kiswahili katika Idhaa za Redio: Mfano kutokana na Radio Uganda, O.P.G. FM, Top Radio na Radio Mbale nchini Uganda.” Unpublished M.A. Kiswahili Thesis, Islamic University in Uganda.
 • Kevogo, Umbima Alex (2007) “Matatizo ya Kisarufi yanayokumba Wanafunzi wa Darasa la nane: Mfano kutokana na Juhudi za Walimu wa Tarafa ya Rarienda, Kenya.” Unpublished M.A. Kiswahili Thesis, Egerton University.
 • Peter, Atieno Christine (AM 13/35/05) (2010)  “An Investigation into the Textuality of English Composition Writing by Form Two E.S.L. Students in Chuka Division, Meru South, Kenya.” Unpublished M.A. English Thesis, Department of Arts and Humanities Chuka University College. (Co-supervised with Dr. James Kariuki Mutiti of Egerton University). 
 • Kinyua, Ann Hilda Gatakaa (AM13/34/05) (2010) “A Desciptive Analysis of the Kimeru Verb Group based on Kimwimbi Dialect, Kenya.” Unpublished M.A. Thesis, Department of Arts and Humanities Chuka University College. (Co-supervised with Dr. James Kariuki Mutiti of Egerton University).
 • Kamwoyo, John Mwithalii (EM 16/46/06) (2010) “Effectiveness of Guidance and Counseling Programmes in Maintenance of Discipline of Secondary Schools in Igembe , Meru –North District, Kenya.” Unpublished M.ED Thesis, Deparment of Education, Chuka University College.  (Co-supervised with Mrs. Veronica Nyaga of huka University College).
 • Njeru, Stephen Philip (EM 15/56/06) (2010) “ Effects of Student Transfers on Discipline to their Recipient Secondary Schools in Magumoni Division, Meru – South District, Kenya.” Unpublished M.ED Thesis, Department of Education Chuka University (Co-supervised with Dr. George Muthaa).
 • Gatavi, Margaret (2011) “Errors in the Written English of Primary School Pupils in Nembure Division, Embu West District – Kenya.” Unpublished M.A. English Thesis, Department of Arts and Humanities (Co-supervised with Dr. Peter Kinyua Muriungi).
 • Nyaribo, Linet Moraa (AM 12/1742/06) (2011): “Uchunguzi wa Ukuzaji ‘huria’ wa Istilahi za Kiswahili: Mfano wa Istilahi za Utafiti katika Vyuo Vikuu nchini Kenya.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Fasihi, Lugha na Isimu, Chuo Kikuu cha Egerton (Co-supervised with Prof. James Onyango Ogola).
 • Burundi, Rosemary Njeri (AM 12/50/07) (2011) “Usimulizi katika Utenzi wa Swifa ya Nguvumali.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Mr. Enock Seme Matundura).
 • Salesio, Alfred Munene (AM 12/52/08) (2011) “Uainishaji wa Mofimu za Kisarufi katika Kitenzi cha Lahaja ya Kichuka.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Mr. Enock Seme Matundura).
 • Ruri, Margaret Ngima: (AM 12/41/05) (2011) “Konsonanti katika Lahaja ya Kindia.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Dr. James Kariuki Mutiti).
 • Mutegi, Arthur Ntwiga (AM 12/47/07) (2012) “Taswira ya Mwanamke Katika Mgano za Wamuthambi.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Dr. Njogu Waita).
 • Nguma, Kimathi Mwembu (AM 12/56/08) (2012) “Uasilishaji wa Maneno ya Kigeni Katika lahaja ya Kitharaka.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Mr. Enock Seme Matundura).
 • Mutwiri, Mbaka Humphrey (AM13/37/05) (2012) “Phrase Structure Grammar of Kimeru Language on the basis of Gichuka Dialect.” Unpublished M.A English Thesis, Department of Arts and Humanities, Chuka University (Dr. Peter Kinyua Muriungi).
 • Nkanatha, John Kimathi (2013) “Usawiri wa Mwanamke na Watunzi wa Tamthilia nchini Kenya: Mfano wa Tamthilia za Uasi, Mama Ee na Chamchela.”  Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Sanaa na Fani, Chuo Kikuu Kishiriki cha Chuka (Co-supervised with Mr. Enock Seme Matundura).
 • Thuranira, Kenneth Kinyua (AM 12/2013/09) (2014) “Nyazogande za Uana katika Hadithi fupi za Kiswahili.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Mr. Enock Seme Matundura).
 • Gitonga Julius (2014) “Upatanishi katika Sentensi ya Kichuka, Kenya.” Tasnifu ya Uzamili isiyochapishwa, Idara ya Lugha na Fani, Chuo Kikuu cha Chuka (Co-supervised with Dr. John Kobia).
 • Samuel Mwenda (AM12/02005/09) (2015) “Athari za Jinsia na Umuhimu wake katika Matokeo ya Mtihani: Tathmini ya Shule za Upili wilaya ya Igembe Kaskazini, Kaunti ya Meru Kenya (Co-supervised with Mr. Enock Seme Matundura).
 • Kawira Kamwara (MAKI/ 2014/0553) (2016) “Mtazamo Mpya katika Sauti ya Kike katika Riwaya ya Kiswahili: Mfano kutokana na Riwaya ya Kala Tufaha na Tumaini. Chuo Kikuu cha Mount Kenya.

Undergraduate Research Supervised

 • Habib, B. R. (2004) “The Problems Facing the Teaching of Kiswahili in Bwera Sub-county in Kasese District – Uganda.” Islamic University in Uganda.

Masters Research in Kiswahili Internally Examined

 1. Owala Silas (AM12/0885/03): Matatizo katika Ujumbe katika Kalimani za Mahubiri ya Kidini Mjini Bondo – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 2. Virginia Wangari Njau (AM12/0737/02): Athari za Kisemantiki zinazotokana na Gikuyu kama Lugha ya Kwanza kwa Mwanafunzi Anayejifunza Kiswahili kama Lugha ya Pili – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 3. Riro Matinde Samwel (AM12/1136/04): Usawiri wa Mwanaume katika Nyiso za Jando Miongoni mwa Abakuria – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 4. Joseph Kariuki Ngugi (AM12/0636/02): Athari za Matamshi ya Wanafunzi Wazawa wa Kikuyu katika Ujifunzaji na Matumizi ya Kiswahili: Mfano wa Tarafa ya Bahati – Nakuru – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 5. Severina Kanario Kirema (AM12/1172/04): Mchango wa Wimbo wa Kirarire katika Sherehe ya Tohara ya Mpithio Miongoni mwa Wameru – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 6. Roslyne A. Ogolla (AM12/1070/03): Uchanganuzi wa Jinsi Lugha inavyotumika Kuhamasisha Wanawake kuhusu Haki zao: Mfano kutoka Wilayani Kisumu – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 7. Kyeu David Wambua (Am 12/1141/04):Umwafaka wa Fasihi ya Watoto kwa Misingi ya Mwitikio wa Mtoto Msomaji: Mfano wa Vitabu vitatu vilivyoandikwa na Ken Walibora ­– Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 8. Gacheiya Raphael Mwaura (AM12/1102/03): Jinsi Ukabila na Mielekeo ya Wanafunzi inaathiri Uteuzi na Matumizi ya Lugha Vyuoni: Mfano wa Chuo Kikuu cha Egerton – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 9. Denis Rading Mudhune (AM12/1070/03): Athari za Kifonolojia kwa Wasemaji wa Dholuo Wanaojifunza Kiswahili– Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 10. David O. Makori (AM12/1187/04): Usawiri wa Ubabe Mwanaume katika Methali za Ekegusii – Idara ya Fasihi na Lugha Chuo Kikuu cha Egerton.
 11. James Muchangi Ndwiga (AM 12/03623/10) Uchanganuzi wa Muundo, Mtindo na Dhima ya Mchongoano kama Sanaa ya Jamii – Idara ya Fani na Sanaa, Chuo Kikuu cha Chuka.
 12. Ambrose Ngesa Kang’e (AM 12/03588/10) Mwingiliano Matini katika Tamthilia Teule za Kiswahili: Mashetani na Kijiba cha Moyo - Idara ya Fani na Sanaa, Chuo Kikuu cha Chuka.

Masters research externally  examined

 1. Collin Kayatwa (2012-06-01758) “Sintaksia ya Kishazi Rejeshi cha Kiswahili.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 2. Tiem Mkungilwa (2012-06-01560) “Matumizi ya Kiswahili Vijijini na Hatima yake kwa Lugha ya Kibena.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 3. Mengeline Davis Matoke (2013-06-01558) “Matumizi ya Majina ya Asili ya Vitongoji na Utambulishio wa Jamii wa Wajita.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 4. Benitha France (2013-04-01545) “Matumizi ya Kiswahili Vijijini na Athari zake katika Lugha ya Kinyambo.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 5. Samweli John (2013-06-02328) “Utaratibu wa Utoaji wa Majina ya Asili na Maana zake katika Jamii ya Wamaasai.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 6. Dominick Bonifasi Mwemutsi (2013-06-02339) “Mchango wa Kamusi za Kiswahili katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili katika Shule za Sekondari.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 7. Rogerce Tumaini (2012-06-000642) “Mchango wa Kamusi za Kiswahili katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili katika Shule za Sekondari.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 8. Joyce Amon (2013-06-01562) “Changamoto za Matumizi ya Kamusi katika Ujifunzaji Ufundishaji wa Kiswahili kwa Wasioona nchini Tanzania: Mifano kutoka Shule za Msingi na Sekondari Mkoani Iringa.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 9. Amanzi Mussa Omari (2013-06-01557) “Muundo na Dhima ya Vielezi katika Kiswahili.” Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 10. Mary Lukamika (PG/MA/0098/2011) “Matumizi ya Ngeli Miongoni mwa Wanafunzi wa Kiswahili wa Chuo Kikuu cha Maseno Kenya.” Chuo Kikuu cha Maseno, Kenya.
 11. Ann Njambi Chege (AM12/2988/11) “Matumizi ya Tasfida za Kujamiana na Usawiri wa Jinsia katika Kipindi cha ‘Connect’ cha Runinga ya K24.” Chuo Kikuu cha Egerton.

External examining responsibility

 • 13th April 2017 – Appointed as an External Examiner of Kiswahili in Dar esSalaam University College of Education.
 • 2nd June 2015 – Appointed as an External Examiner Department of Kiswahili Language and Linguistics University of Dar es Salaam.
 • From February 2013, I was appointed as an external examiner for Kiswahili at Maseno University, Kenya.
 • 17th June 2013 – Appointed as PhD External Examiner, Egerton University.

Membership to Research Group

Member of Kiswahili and other African Languages Research Group – This is a research group made up of members in the Department of Literature, Languages and Linguistics and registered under the office  of the Deputy Vice Chancellor Research and Extension, Egerton University. 

Membership to Professional Organizations

o   Member of Kiswahili Association of East Africa (CHAKAMA – Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki).

 • Member of Kiswahili Association of Kenya (CHAKITA – Chama cha Kiswahili cha Taifa – Kenya).
 • Member of Conference Organization Committee of the Kiswahili Association of Kenya.
 • Member of Endangered Language Foundation (ELF) – Membership No. 1405

Published Academic Papers

a) Articles in Journals

 1. Mukuthuria, M. (2001) Matatizo yanayokabili Kiswahili Karne ya Ishirini na Moja. In Islamic University Journal 2 No. 2, December, 2001 (135 – 142) (ISSN 9970 801 02 4).
 2. Mukuthuria, M. na Chimerah, R. M (2004) Uchanganuzi wa Lugha za Kibantu za Kenya katika Ngazi ya Mofolojia: Mtazamo wa Sarufi Zalishi Geuza Umbo. In Egerton Journal 5 No. 2, July 2004.  Egerton University Press (96 – 105).  (ISSN 1021-1128).
 3. Mukuthuria, M. (2006) Kiswahili and its Expanding Roles of Development in East African Cooperation: A Case of Uganda. In Nordic Journal of African Studies. Vol. 15(2) 2006 (pp. 154 – 165) (http://www.njas.helsinki.fi) (ISSN 1459-9465)
 4. Mukuthuria, M. (2007) Upekee wa Utenzi wa Swifa ya Nguvumali: Utenzi wa Mpito, Mseto wa Imani za Jadi na Usasa. In Nordic Journal of African Studies. Vol. 16(3) 2007 (pp. 298 – 319) (http://www.njas.helsinki.fi) (ISSN 1459-9465)
 5. Mukuthuria, M. (2009) Islam and the Development of Kiswahili. In Journal of Pan African Studies, Volume 2, No. 8 (pp. 36 – 45) (ISSN 1942- 6569)
 6. Mukuthuria, M. (2009) Mjarabu wa Falsafa Kinzani za Wataalamu wa Ushairi wa Kiswahili katika Tasnifu ya Gibbe. Katika M. M. Mulokozi na G. Mrikaria (Wah.) Mulika 28, Uk. 35 - 43, TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (ISSN 0856 – 0129).
 7. Mukuthuria, M. (2009) Uhakiki wa Mtafaruku wa Istilahi za Kiisimu na Nafasi ya Usanifishaji katika Maendeleo ya Katika M. M. Mulokozi na G. Mrikaria (Wah.) Mulika  Na. 28, Uk. 48 -61, TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (ISSN 0856 – 0129).
 8. Mukuthuria, M., Karau, P. B., Saumu, M.W. and Muriira, G. (2010) Responsiveness to HIV Education and VCT Services Among Kenyan Ruaral Women: A Community-Based Survey. In African Journal of Reproductive Health 14(3):165-170 (www.ajrh.info-current ) (ISSN –e: 2141 – 3606).
 9. Mukuthuria (2010) Utafiti wa Kiswahili Kama Nyenzo ya Ufundishaji Katika Vyuo Vikuu na Kudhibiti Hadhi ya Kiswahili Nchini Kenya: Katika P. S. Malangwa na L. H. Bakize (Wah.) Kioo cha Lugha. Juzuu 8; TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (Uk. 57 – 66) (ISSN 0856 -552 X)  .
 10. Mukuthuria, M. (2010) Maadili ya Utafiti. Katika D. P. B. Massamba (Mh.) Kiswahili Juzuu la 73; Uk.110 – 121. TATAKI, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam (ISSN 0856-048X).
 11. Mukuthuria, M., Muriungi, P. K., and Gatavi, M. (2011) Education and Language: Errors in English Language and their Remedies. In Journal of Language and Linguistic Studies 7, Issue 2 (pp. 87- 116) (www.jlls.org) (ISSN:1305-578X)
 12. Mukuthuria, M. and Mutiti, Y. J. K. (2011) A Lexicographical Challenge of Kiswahili as a Meta – Language: Adoption and Incorporation of Specialised Terminology into Linguistic Scholarship. In Egerton Journal of Humanities,Social Sciences and Education 10 (pp. 80 – 93) (ISSN: 1021-1128).
 13. Mukuthuria, M. (2011) Kiswahili kama Nyenzo ya Maendeleo nchini Kenya. Katika Kioo cha Lugha.  Juzuu la 9, TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (uk. 15 – 28) (ISSN 0856-552X)
 14. Matundura, E., Kobia, J. na Mukuthuria M. (2013) Taswira Dumifu za Uana Katika Fasihi ya Kiswahili ya Watoto.  Katika S. Omari  na G. Mrikaria (Wah.) Mulika, Juzuu 32; (Uk. 28 – 47), TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (ISSN 0856-0129).
 15. Mutiti, J. K., Jane, L. N. na Mukuthuria, M. (2013) Rhetorical Structure of African Bantu Languages: Is it a reflection of African Logical patterns. In Ruwaza Afrika: Journal of Contemporary Research in Humanities and Social Sciences. Volume 2, No. 1, Egerton University (pp. 173 – 186) (ISSN 2225-7144)
 16. Rosemary N. Burundi, Mwenda Mukuthuria, na Enock S. Matundura (2014) Usimulizi katika Utenzi wa Swifa ya Nguvumali. Katika Shani Omari na Rhoda Peterson (Wah.) Kioo cha Lugha.  Juzuu la 12, 2014; (Uk. 73 – 86).  TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (ISSN 0856-552 X).
 17. Mukuthuria, M. (2014) Uzindushi wa Lugha za Kiafrika Kinadharia: Mfano wa Lugha ya Kiswahili Kenya. Katika  M. Mulokozi na Mussa M. Hans (Wah) Mulika. Na 33 (105 -117).  TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
 18. M’ Ngaruthi, T. K., Kobia, J., Mukuthuria, M. (2015) Kiswahili Poetry and Its Role in Preservation of the History of Struggle for Freedom in Africa. In International Journal of Entrepreneurship.  Volume 4 (7), 52 – 61 (www.ijsse.org) (ISSN – 2307-6305)
 19. M’ Ngaruthi, T. K, Mukuthuria, M., Kobia, J. (2015) Portrayal of the Contemporary African Politician in Swahili Poetry. In Internatinal Journal of Current Research.  Volume 7(9), 20287 – 20289 (www.journalcra.com) (ISSN – 0975-833X)
 20. Allan, M., Mukuthuria, M. Kobia, J. M. (2016) Error Analysis in Mass Media in Kenya: A Case Study of Radio News Bulletins from Kenya Broadcasting Corporation Kiswahili Station and Radio Citizen. In International Journal of Business, Social Science and Education; Volume 2(3), 173 – 188 (ijbsse.org) ISSN – 21056008
 21. M., Mukuthuria, M., Kobia, J. M. (2016) Lexical Errors in Radio News Bulletin in Kenya: A Case Study of Kenya Broadcasting Corporation Kiswahili  Radio Station and Radio Citizen .  In International Journal of Current Research; Volume 8(4), pp. 30023 – 30027 (www.journalcra.com) (ISSN – 0975 – 833X)
 22. Peter, C. A., Mukuthuria, M., Muriungi, P. (2016) The Use of Presupposition in the Creation of Social-Political Dominance in Kenyan Parliamentary Debates between 1992 and 2010. In Journal of Education and Practice. 7(24), pp. 154 – 172; (ISSN 2222-1735 - paper) ISSN 2222-288X Online (www.iisite.org)
 23.   Peter, C. A., Mukuthuria, M., Muriungi, P. (2016) Thematic Choice as a Discursive Formation used to Create Socio-political Dominance in Kenya Partliamentary Debates 1992 and 2010.  In International Journal of Multidisciplinary Research Review, 1 Issue 18 (August 2016) (pp. 105 – 110).  ISSN 2395-1877 or E-ISSN 2395-1877
 24. Salesio, A. M., Mukuthuria, M., Matundura, E. S (2016) Uainishaji wa Mofimu za Kisarufi katika Vitenzi  vya Lugha za Mnyambuliko: Mfano kutokana na Kitenzi cha  Lugha ya Kichuka.  Katika Mara Research Journal of Kiswahili. 1, Na. 1,  (Disemba 2016) (uk. 37 – 50).  ISSN 2520-0577

b) Books

 1. Clara Momanyi, Kimani Njogu and Mwenda Mukuthuria (eds) (2012) Kiswahili na Utaifa nchini Kenya. CHAKITA, Twaweza Communications, Nairobi  (ISBN 978 9966 028 365)
 2. Mwenda Mukuthuria and Catherine Wawasi Kitetu (eds) (2012) Research in Social Sciences: Priliminaries. Lambert Academic Publishing – Germany  (ISBN: 978-3-659-24635-7
 3. Catherine Wawasi Kitetu and Mwenda Mukuthuria (2013) Research in Social Science: Fieldwork. Lambert Academic Publishing – Germany (ISBN: 978- 3-659 - 41330 – 8)
 4. Mwenda Mukuthuria, James Omari Ontieri, Mosol Kandagor and Leonard Sanja (2015) Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. Taasisi ya Taaluma ya Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (ISBN: 9799987531417)
 5. Kamwoyo Mwithalii and Mwenda Mukuthuria (2013). Role of Guidance and Counseling in Maintenance of Students Discipline. Lambert Academic Publishers (ISBN 3659194700)

c) Books Reviewed

 • Kamusi ya Kiswahili Sanifu (2013).  3rd edition, Oxford University Press (ISBN 9780195738209
 • Kobia, J. M (2015). Kamusi ya Watoto. Nairobi,  Longhorn Publishers Ltd (ISBN 9789966361405) (uk. vii)
 • Tahakiki ya Kamusi ya Maana na Matumizi.  Katika Mara Research Journal of Kiswahili. Juz. 1, Na. 1,  (Disemba 2016) (uk. 51 – 60).  ISSN 2520-0577

d) Chapter in Books

 1. Mukuthuria, M. (2007) Mchango wa Tafsiri katika Tanzu za Kitaaluma za Kiswahili. (The Role of Translation in Kiswahili Disciplines). Katika Kiswahili na Elimu nchini Kenya. Kimani Njogu (ed.).  Nairobi, Twaweza Communications (uk. 119 – 134) (ISBN 9966 9743 93)
 2. Mukuthuria, M. (2008) Uchunguzi wa Athari kama Nyenzo ya kufunza Lugha. Katika Nadharia katika Taaluma ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika.  Nathan Oyori Ogechi na wenzake (Wah.). Eldoret, Moi University Press (uk. 375 – 386) (ISBN 9966 854 47 9)
 3. Mukuthuria, M. (2008) African Languages as Key to African Identity. In Getting Heard: (Re)claiming Performance Space in Kenya. Arts, Culture and Society Vol. 3.  Kimani Njogu (ed.), Nairobi, Twaweza Communications (pp. 111 – 121) (ISBN 9966 7244 3 5)
 4. Mukuthuria, M. (2012) Ndaro ya Umataifa wa Lugha ya Kiswahili Kipindi cha Utandawazi. Katika Kiswahili na Utaifa nchini Kenya.  Clara Momanyi, Kimani Njogu, na Mwenda Mukuthuria.  Nairobi, Twaweza (ISBN 978 9966 028 365)
 5. Mukuthuria, M. (2012) Working out Research    In Research in Social Sciences: Priliminaries.  Lambert Academic Publishing – Germany (pp. 61-67)  (ISBN: 978-3-659-24635-7)
 6. Mukuthuria, M. (2015) Ufundishaji wa Taaluma ya Leksikografia Vyuoni: Mbinu na Mustakabali. Katika Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. Mwenda Mukuthuria, James Omari Ontieri, Mosol Kandagor na Leonard Sanja.  TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (uk. 24 – 30) (ISBN: 9799987531417)
 7. Mukuthuria, M. (2016) Thamani ya Sarufi ya Kiswahili Karne ya 21. Katika Kiswahili na Utandawazi.  Nairobi, Twaweza Communications (uk. 50 – 58) (ISBN 978 9966 028 624
 8. Mukuthuria, M. (2017) Tafsiri, Utandawazi na Maendeleo. Katika Lugha na Fasihi Katika Karne ya Ishirini na Moja. Eldoret, Moi University Press (uk. 279 – 294) (ISBN: 978-9966-1879-6-3)
 9. Mukuthuria, M. (2017) Mtalaa: Dira na Chanzo cha Ufanisi katika Ufundishaji wa Kiswahili. Katika Lugha na Fasihi Katika Karne ya Ishirini na Moja. Eldoret, Moi University Press (uk. 399 – 410) (ISBN: 978-9966-1879-6-3)

e) Creative Works - Short story:

Mukuthuria, M. (2007) Demokrasia na Domokrasi. Katika Likizo ya Mauti na Hadithi Nyingine.  Kitula King’ei na John Kobia (Wah.).  Nairobi,  Kenya Literature Bureau  (ISBN 978 – 9966-44-717).

f) Life History 

 • Wasifa wa Marehemu Dkt. Ibrahim Ngozi.  Katika Kiswahili: Jarida la Taasisi ya  Uchunguzi wa Kiswahili.  TUKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. (uk. xiii – iv) (ISSN 0856 -048X)
 • Mukuthuria, M (2009) Historia fupi ya Marehemu Prof. Abel Gibbe.  Katika M. M. Mulokozi na G. Mrikaria (Wah.) Mulika  Na. 28, TATAKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (ISSN 0856 – 0129). 

Other academic unpublished papers 

 1. Sheng’ no Longer Sheng’ but a Powerful Tool of Communication Influencing Development in Urban Settlements in Kenya and Beyond – A paper presented in the International Conference on Urbanization, Youth Languages and Technological Innovations in Africa Conference – At Yale University USA, October 6th – 8th, 2016 
 2. “Umuhimu wa Lugha ya Kiswahili katika kuendeleza Kiswahili na Utambulisho wa Shirikisho la Afrika Mashariki.” Makala iliyowasilishwa katika Kongamano la Kiswahili na Shirikisho la Afrika Mashariki lililoandaliwa na CHAKAMA – Arusha 20th -22nd Septemba 2007 **
 3. “Kiswahili: Ndaro kuu ya Usomeshaji wa Shule za Upili na Usomi wa Vyuoni nchini Uganda” (Kiswahili: A Great Challenge of Teaching Secondary and Higher Institutions of Learning in Uganda). I presented this paper in the International Kiswahili Conference, organised by Chama cha Kiswahili cha Taifa – Kenya (CHAKITA), held at Thomson’s Falls, Nyahururu – Kenya on October 3 – 6, 2001. 

Conferences Attended

 • International Conference on Urbanization, Youth Languages and Technological Innovations in Africa Conference – At Yale University USA, October 6th – 8th, 2016
 • International Kiswahili Conference – Organised by Kiswahili Association of Kenya (CHAKITA) held at Kiswahili  Cutural Center, Mombasa September  8th– 10th, 2016.  
 • International Kiswahili Conference – Organised by Kiswahili Association of East Africa (CHAKAMA) held at Mount Kenya University, Thika on October 15th – 16th , 2015.
 • International Kiswahili Conference – organized by Kiswahili Association of Kenya (CHAKITA); SWAHILIHUB, TAIFA LEO, QTV and QFM held in Kenya Institute of Curriculum Development (KICD) Nairobi, on 23rd – 24th August, 2014. Conference paper presented – Thamani ya Sarufi ya Kiswahili Karne ya 21.
 • Annual Cultural Festival – Milano Nembro Italy 21st May 2014 – 28th May 2014 – Where I Presented a chart presentation on Kenyan languages in perspective of African Languages.
 • 26th International Swahili Colloquium, Bayreuth University, Germany 10th – 12th May 2013 (sponsored by Bayreuth University)
 • Kiswahili, Cohesion, Integration and Development – Conference organized by Kiswahili Association of Kenya (CHAKITA) in Conjunction with Kenyatta University at Kenyatta University Conference Center, Nairobi (23rd – 24th August 2012)
 • Kiswahili and Community Development – Conference organized by Kiswahili Association of East Africa (Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki – CHAKAMA) at Bontana Hotel, Nakuru (13th – 14th October 2011).
 • Teaching of Kiswahili at Varioius Levels – Conference  organized by Kiswahili Association of Kenya at Lenana House Conference Center Nairobi (10th – 12th August 2011).
 • Chama Cha Kiswahili cha Taifa – Kenya (CHAKITA) Conference on Translation and Interpretation in the Development of Kiswahili Language – Organized by Chakita in Conjuction with Pwani University College (11th – 14 August 2010).
 • Kongamano la Kiswahili na Maendeleo – Conference Organized by Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki (CHAKAMA) in conjuction with Makerere University, at Pope Paul VI Hotel, Kampala, 14th – 16th October 2009.
 • Chama cha Kiswahili cha Taifa – Kenya (CHAKITA) Conference on The Role of Institutions in the Development of Kiswahili - Organised by CHAKITA in Conjuction with the University of Nairobi at Lenana Conference Center, Nairobi on 27th – 28th August 2009.  
 • Kongamano la Lugha, Utaifa na Umoja. Conference  organised by CHAKITA and held at Mombasa Fort Jesus on 7th  – 8th  August 2008.
 • Kongamano la Kiswahili na Shirikisho la Afrika Mashariki – Arusha 20th - 22nd  September 2007 organised by Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki CHAKAMA).
 • Kongamano la Kiswahili na Masuala ibuka. Conference organized by Chama cha Kiswahili cha Taifa Kenya (CHAKITA), held at Moi University, Eldoret on 16th – 17th August 2007.
 • Kongamano la Isimu-Jamii: Conference organized by CHAKITA and held at Kunste Hotel, Nakuru Kenya on 6th – 7th October 2006
 • Kiswahili Lecturers Conference. Organised by the Association of Kiswahili in East Africa (CHAKAMA) in Arusha, Tanzania, 6th – 9th July 2006.
 • International Conference on Kiswahili Language and Globalization. Conference organized by the Institute of Kiswahili Research  University of Dar es Salaam  on 4th  – 7th July 2005.
 • Kongamano la Kimataifa kuhusu Nadharia na Taaluma ya Kiswahili. Organized by Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki (CHAKAMA) at Sirikwa Hotel Eldoret on 23rd  – 26th November 2005.
 • Kongamano juu ya Mabadiliko ya Mitaala ya Kiswahili nchini Kenya. Conference organized by Kenyatta University on 27th – 28th February, 2004.
 • International Kiswahili Conference, organised by Chama cha Kiswahili cha Taifa – Kenya (CHAKITA) in conjunction with Egerton University, held at Thomson’s Falls, Nyahururu – Kenya on 3rd – 6th October 2001.
 • Kiswahili International Conference. Organized by CHAKITA and held at Mombasa (Fort Jesus/ Polana Hotel ) on 3rd – 6th October 2000.

Seminars/ workshops Attended

 • Academic Integrity Workshop organized by LIWA at Laico Regency Hotel, 2012.
 • 24 – 27th April 2012 DAAD and CHE Higher Education Management Training for Managers of Newly Established University Colleges and Campuses held at Multi-media University College.
 • 16th – 9th March 2012 – Systems Requirement and Documentation Training ISO 9001: 2008 (QMS) -  Organised by Millenium Management Consultants Africa.
 • 21st February 2012 – Awareness Training on Quality Management systems – ISO 9001:2008 – Organised by Millenium Management Consultants Africa.
 • 18th - 21st June 2011; 25 – 28th October 2011; 24th – 27th April 2012  attended DAAD and CHE workshop   on Management Training for Managers of newly established University Colleges and Campuses held at Kenyatta Universsity, Pwani University College and Multimedia University Respectively.
 • 24th June 2011 – Attended a Fundable Proposal Writing Worshop where I also doubled as a resource person giving a talk on the Role of Research in a University.
 • 24th June 2011- attended a Fundable Research Proposal Training Workshop at Chuka University College.
 • 21st – 22nd June 2011- attended a Seminar in Competence Development, at Chuka University College.
 • 18th June – 20th June 2011 – Attended DAAD and CHE University Managers Workshop at Kenyatta University.
 • Pedagogy and Academic Advising Workshop, organized by Chuka University College on 4th – 5th May 2011.

Translations Done

The Group Promoters Resource book – Translated to - Kitabu cha Mafunzo Kwa Mlea –Vikundi, Project sponsored by African Institute for Capacity Development (AICAD) spearheaded by Dr. Catherine Wawasi Kitetu of the Department of Literature, Languages, and Linguistics, Egerton University.

Consultancy

 • Consulted for editorial and translation of county features appearing weekly in Taifa Leo (2011/2012).
 • Oxford University Press (2006): Task – Reviewing Kamusi ya Maana na Matumizi authored by Salim Bakhressa.
 • East Africa Kiswahili Council (19 September 2006): Task – To review East African Kiswahili Council Draft Protocol under the Chairmanship of Prof. Kimani wa Njogu and Dr. Ann Kishe. 

Community service/Participation

 • 2011 – 2013 - Chairman, Chuka University SACCO Supervisory Committee.
 • 2008 Founder Member of Chuka University SACCO.
 • Chair, Board of Governors Lubunu Secondary School, Tigania West District Kenya (2009 – 2013).
 • Founding Chair, Chuka University Staff Welfare Association (2008 – 20110).
 • Member of the Board of Parents Teachers Association of St. Lwanga Primary School, Njoro (2006 – 2011).
 • 23/11/2006: Participated in the National Book Development Council planning workshop where on behalf of CHAKITA I participated in stakeholders drawing of the annual programme of the NBDC
 • 19/9/2006 and 21/9/2006, I participated in stakeholders’ workshop that discussed and finalized the setting of East African Kiswahili Council Protocol in Nairobi, under the Chair of Dr. Ann Kishe of the National Kiswahili Council of Tanzania.
 • 13-15/9/2006 and 26 – 27/9/2006: in conjunction with Kiswahili Association of Kenya and PEO Western Province, I participated in Western Province Secondary School Workshop which I participated in assisting Secondary School Kiswahili Teachers to interpret the new syllabus in Bungoma and Kakamega respectively.
 • 29/2/2006 in conjunction with Kiswahili Association of Kenya and PEO Coast Province, I participated in the Coast Province Secondary School Workshop which I participated in assisting Secondary School Kiswahili Teachers to interpret the new syllabus in Mombasa.

Service to the professional organisations

 • November 2015 – July 2017: Secretary, Kiswahili Association of Kenya (Chakita)
 • 13th October 2011: October 2015 - Elected Chief Editor, Kiswahili Association of East Africa (chakama).
 • 2011 - Secretary, Kiswahili Association of East Africa, Kenya Chapter.
 • Organising Secretary, Kiswahili Association of East Africa – Kenya Chapter (2009 – 2011).
 • Treasurer, Kiswahili Association of Kenya (2005 – November 2015).

Appointments

6th December 2011: Elected by Members of the Academic Staff  as their Representative to the Chuka University College Council.

15th November 2011: Appointed as a Member of the Committee to Translate Chuka University Service Charter.

4th July 2011: Appointed as a Member of the Research Policy Development Committee.

 10th May 2011: Appointed as a Member of Corruption Prevention and Integrity Committee, Chuka University College.

13th April 2011: Elected as a member of Chuka University College Training Committee.

29th March 2011 – Apointed the Founding Director, of the Board of Postgraduate Studies and Research, Chuka University College.

November 2010 – Appointed to Chair a Committee to draft Public Complaints Policy, for Chuka University College,  which was submitted to Human Resource Committee of the Council on 30th June 2011.

6th October 2010: Appointed as a member of the Committee that drafted Quality Policy Statement for Chuka University College.

16th april 2010: Appointed to chair the Principal Committee to draft the Chuka University Charter.

7th March 2009: Appointed to be the Chair of the Ad-hoc Committee to deal with student unrest .

1st December 2008 to the present day – Appointed a  member of Chuka University Tender Award Committee.

1st December 2008 – 28th March 2011: Apointed to the position of Acting Director, Board of Postgraduate Studies.

 

Search for Faculty Publications

MMARAU Smartphone App

picture of barcode picture of playstoreScan the QR code to get all the latest updates on your smart phone, download and install the University Mobile App from the Google Play Store for free.

Contact us

Maasai Mara University

P.O. Box 861 - 20500, Narok, Kenya 

Email: info@mmarau.ac.ke

Tel: +254 020 5131400

Admission Enquiries: reg.aa@mmarau.ac.ke